1. Ogólne zasady.

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.werandanawynos.pl
1.2. Niniejszy sklep prowadzony jest przez Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
1.3. Ze sklepu internetowego korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.
1.4. Osoby rejestrujące w sklepie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
1.5. Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu; w sytuacji, gdy:

  • Klient podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

2. Zamawianie towaru / Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Zamówienie przyjmowane są przez stronę internetową www.werandanawynos.pl
2.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, składzie, rozmiarze i cenie.
2.3. Wybór zamawianych przez Klienta towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
2.4 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ‘zamawiam’ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru.
2.5. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
2.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
2.7 O gotowości paczki do odbioru kupujący zostanie poinformowany smsem w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia

3. Ceny

3.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
3.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych czy wyprzedażowych.
3.3. Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

4. Czas realizacji zamówienia

4.1. Dostawy produktów realizowane są jedynie na terenie Polski.
4.2. Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć paczkę wybranej przez siebie firmie kurierskiej w ciągu 48h od wpłynięcia zamówienia (nie licząc weekendów)

5. Koszt dostawy

5.1. Koszt dostawy zależny jest od wielkości zamówienia i podany jest zawsze przed zawarciem umowy.

6. Reklamacje

6.1. Klient ma obowiązek zgłosić reklamację towaru w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru.
6.2. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie formularza reklamacji w jeden ze wskazanych sposobów:

  • pocztą na adres : Weranda Stary Rynek Sp. z o.o., ul. Świętosławska 10, 61-870 Poznań,
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@werandafamily.com,

6.3. Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

7. Odstąpienie od umowy

7.1.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2.Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

  • pocztą na adres: Weranda Stary Rynek Sp. z o.o., ul. Świętosławska 10, 61-870 Poznań,
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@werandafamily.com,

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, na rachunek bankowy Klienta.
7.5. Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

8. Wystawienie faktury

8.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane w formularzu przed dokonaniem płatności.
8.2. Weranda Stary Rynek Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.